Privacyverklaring

Privacyverklaring Just B Yourself

 

Praktijk Just B Yourself , gevestigd aan Doornseweg 32, 3947 ME Langbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://justbyourself.nl, Doornseweg 32, 3947 ME Langbroek, 0621604871
Adrienne Deutekom is de functionaris gegevensbescherming van Just B Yourself. Zij is te bereiken via mail@justbyourself.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just B Yourself verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bedrijfsnaam

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een

profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Just B Yourself verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Met toestemming van de klant zelf noteer ik gegevens over jouw gezondheid met als doel het coaching traject succesvol te laten verlopen. Ik verstrek deze gegevens nooit aan een derde, tenzij de klant hier schriftelijk om vraagt.

Just B Yourself verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze inspiratiemails/aanbiedingen rondom diensten

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Just B Yourself analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren. (via Cookies)

– Just B Yourself verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Just B Yourself neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just B Yourself) tussen zit. Just B Yourself gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  Active Campaign. (de servers van Active Campain zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte va deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vind je hier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Just B Yourself bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Emailadres en voornaam in mailinglijst

Je geeft zelf toestemming door je voornaam en emailadres achter te laten op de website, emails.

Reden: om emails te kunnen versturen rondom diensten/inspiratiemails/tips.

Bewaartermijn: zolang als je niet bent uitgeschreven van een emaillijst. Wanneer jij je uitschrijft voor onze emails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd worden.

 

Emailadres en voornaam in reacties/comments op website

Reden: om spam te kunnen herkennen en voorkomen.

Bewaartermijn: zo lang de reactie zichtbaar is op de website

 

Factuur- en boekhoudgegevens

Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Bewaartermijn: tenminste 7 jaar.

 

De bovenstaande termijnen gelden, mits er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just B Yourself verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Just B Yourself blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Just B Yourself gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Just B Yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@justbyourself.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Just B Yourself wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just B Yourself neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@justbyourself.nl

Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Share This
X