Disclaimer

Disclaimer Just B Yourself  Adrienne Deutekom

 

Algemeen

Praktijk Just B Yourself, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 67339654 , is verantwoordelijk voor de inhoud van de website https://justbyourself.nl

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Een verwijzing naar deze website wordt dan zeer op prijs gesteld.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Praktijk Just B Yourself te Langbroek  streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Praktijk Just B Yourself  aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Just B Yourself niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Praktijk Just B Yourself  heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in alternatieve geneeswijze te informeren over de bijdrage die de sessies, oefeningen in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling  en bewustwording in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Praktijk Just B Yourself kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

 

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Praktijk Just B Yourself publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

 

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op de e-mails die je van Just B Yourself ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Just B Yourself is niet aansprakelijk voor enige  foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van de mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Just B Yourself de mail verstuurd heeft.

 

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar : mail@justbyourself.nl

 

Wijzigingen

Praktijk Just B Yourself behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

De laatste wijzigingen hebben wij 22-03-2018 ingevoerd.

X